Advies

Samen naar ‘het beste plan’

In het voorstadium van projecten geven wij gedegen advies over het platte dak. Ketensamenwerking, waarbij wij gezamenlijk tot ‘het beste plan’ komen is in onze ogen zeer bevorderend voor het resultaat. Zo vinden wij het erg belangrijk dat er zo min mogelijk veranderingen plaatsvinden in het bouwproces. Maar dat deze zo soepel mogelijk verloopt. Mede voor het centraal stellen van de bewonerstevredenheid. Om dit te realiseren denken wij dus graag in een vroeg stadium met u mee. Door voortijdig zoveel mogelijk factoren uit te sluiten gaan we samen voor een resultaatgerichte samenwerking.