Projecten

200 woningen te Nijmegen

Op een project in Nijmegen hebben wij een cyclus-inspectie uitgevoerd. Hierbij hebben wij geadviseerd om de bestaande dakbedekking te overlagen, om zo vroegtijdige degradatie van het na-geïsoleerde dakpakket te voorkomen. De toegepaste dakbedekking is milieuvriendelijk geproduceerd, met een aanzienlijke besparing in CO²-uitstoot. Deze besparing is in hoeveelheid in tonnage vooraf berekend en in certificaat aan de klant overhandigd. Tevens is op verzoek advies uitgebracht voor de upgrading van de brandveiligheid van de daken.


Flatgebouw met plat dak


92 woningen te Nijmegen

Op verzoek hebben wij een volledige dakscan uitgevoerd op deze semi-monumentale woningen. Behalve de platte daken, zijn hier ook, in samenwerking met Weijerseikhout, alle hellende daken geïnspecteerd. Tevens is al het voorkomende zinkwerk van de daken, goten en dakkapellen geïnspecteerd. In overleg hebben wij een advies uitgebracht voor het upgraden van de R-waarde van de complete dakschil. Hierbij zijn waar nodig de te ver in levensduur gedegradeerde onderdelen vervangen. Het unieke gevelaanzicht is hier gehandhaafd.


Dakscan in uitvoering


640 woningen (waarvan 320 in uitvoering) te Utrecht

Opdrachtgever Rutges Vernieuwt heeft ons in een vroegtijdige fase benaderd om een inspectie uit te voeren op het project de Meern. Daarbij werd al snel de lat op een hoog niveau gelegd voor wat betreft de upgrading van de woningen. De R-waarde en duurzaam energiebesparing speelden hierbij een hoofdrol. Uiteindelijk hebben wij een advies uitgebracht en alle bijbehorende tekeningen en detailtekeningen geproduceerd, gebaseerd op deze hoge mate van upgrading.
Inmiddels hebben we 50% van het project gerealiseerd. Het beschikbare dakoppervlak is hier, in het kader van duurzame energie besparing, volledig vol gelegd met Derbisolarpanelen. Tevens worden ook, waar mogelijk, milieubesparende materialen toegepast waarbij tijdens de fabricatie door middel van recycling minder co² uitstoot gerealiseerd wordt.


Luchtfoto 640 woningen Utrecht